Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


31.01.2016 05:07:31

Filipíny: Nárůst extrémismu ohrožuje lidské životy

Tomáš R., Stará Ves nad Ondřejnicí

Pane Ježíši, prosím tě za ty křesťany, kteří byli svědky těchto událostí, abys je povzbuzoval, posiloval a dával jim odvahu a naději do budoucna. Prosím aby rostla jejich víra a láska a zahrň je milosrdenstvím a požehnáním. Prosím, ať mohou být stále tvými svědky.


20.12.2015 05:21:02

Pákistán: Pohřešovaná křesťanská dívka se možná stala obětí únosu

Jiří N., Třinec

Pane Bože náš, Ty jsi řekl ve Tvém Slovu, že Tvá ruka není krátká a Tvé ucho není zalehlé abys neslyšel. Prosíme Tě o všechny křesťany v Pakistánu, abys jim dal pokoj do srdce, pevnou víru a vytrvalost, pomoz také Agnes dostat se opět domů. Bože a Otče náš velebíme a oslavujeme Tě a prosíme skrze Tvého Syna Ježíše Krista.


13.11.2015 14:06:53

Uganda: Zneužívání ‚žen víry‘

Bohuslav K., Liberec

Bože svatý, Bože silný, Bože veliký a hrozný, ale i Bože milostivý, prosím Tě specielně za tu ženu, která byla nátlakem svých tchánů dotlačena k návratu do islámu. Ty jsi měl milost pro Petra, který zapřel. Prosím přijmi i tuto "zahnanou ovci" zpátky. Amen


20.07.2015 12:39:25

Blízký východ: Výzva k modlitbám za křesťanské uprchlíky

Jana O., Brno

Buď požehnání, náš Pane. Ty jsi tak milostivý a dobrý. Prosím tě, pohlédni na své děti. Ty vidíš jejich bolest a utrpení. Posilujeme, prosím, ve víře a naději ve tvé milosrdenství. A pomáhej jim prosím aťmohou každý den, nalézat své útočiště v tobě. Amen.


08.06.2015 08:41:00

Egypt: Křesťanský vězeň vystaven brutálnímu zacházení

Jana O., Brno

Pane, jsi tak mocný a vím, že každou situaci máš pod kontrolou. Dej prosím, aby ti kdo Tě ještě nepoznali, mohli vidět, jakou sílu dáváš těm, kteří tě poznat mohli. Posiluj Bishoy v jeho utrpení a dávej mu pokoj do jeho srdce. Neboť ty jsi tak velkorysí ve své dobrotě. Amen.


20.04.2015 17:49:28

Côte d’Ivoire: Manžel vyhnal z domu křesťanskou ženu

Jana O., Brno

Pane, podívej se na cestu těch, kteří následují lásku Tvého Syna. Dej prosím lidem této země ať utrpení křesťanů otevře jejich srdce. Pane posiluj trpící odvahou a trpělivostí čelit bolesti, kterou jim připravují ti, co nepoznali nekonečnou lásku Boží.


11.04.2015 20:22:17

Irák: Křesťané musejí opouštět všechno, co mají

jarda š., východní čechy

a´t přijímáme stokrát radči takovéhle křes´tanské rodiny,než nevděčné a zpr.p....é muslo rodiny


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.