Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


08.02.2017 10:27:15

Írán: Ženy hrají ústřední roli v šíření křesťanství

Eva K.

Ať Bůh žehná všem ženám Íránu, všem statečným Deborám a Ester a Rúth, které přinášejí radost a slávu a čest Jeho jménu.


06.12.2016 21:05:42

Pákistán: Blížící se poslední odvolání Asie Bibi

Vlasta P., Náchod

Pane Ježíši Kriste, prosím Tě o Boží milost, pomoc a ochranu. Do Tvých rukou vkládám Asie Bibi a její rodinu.


06.12.2016 07:53:55

Súdán: Pokračující proces s českým humanitárním pracovníkem

Martin B., czech republic

Jediný Bože, Svatý Duchu modlím se za to aby byla prosazena spravedlnost. Zapůsob v duších tak aby vypovídali pravdu.


15.11.2016 00:33:10

Vyjádření k případu Petra Jaška vězněného v Súdánu

Jana S., Žilina

Modlím sa za Vás,za Vašu vieru, Vaše odhodlanie a dobré skutky. Spolu s Bohom stojím pri Vás. Nie Ste sám a ja viem, že dobré skutky neostanú nepovšimnuté. Máte Vy aj okolo Vás ľudí môj obrovský obdiv, že stojíte za každú cenu za dobrou vecou. Boh s Vami.


10.09.2016 15:41:10

Pákistán: Odvolání Asie Bibi naplánováno na říjen

Richard B., Frenštát pod Radhoštěm

Jsi velký Pán, Ježíš Kristus, ať jsi oslavený i v životě i ve smrti každého tvého dítěte, také sestry Asie Bibi, jsi mocný ji osvobodit nebo posílit v každé situaci, ve které s ní jistě také budeš! Ať se stane cokoliv, Ty jsi vždy na straně těch utlačovaných, jsi mocný život znovu dát, vždyť jsi náš Tvůrce, oslav své Jméno, Pane!


05.09.2016 08:40:04

Před soudem: Čtyři křesťané v Súdánu

Jan M., Šumpersko

Pane Ježíši, prosím za pastory Kodiho, Abdelmoula a Šemála, stejně jako za pana Jaška, a za jejich rodiny. Prosím, aby tito služebníci prožili zkušenost apoštola Petra, který byl propuštěn z vězení a shledal se s ostatními (Devče, které mu přišlo otevřít, nevřilo tomu, že je to Petr). Přeji Pane Ježíši, toto prožít pastorům i jejich rodinám. Amen.


07.02.2016 07:10:37

Indie: Dav veřejně zesměšnil pastora

Tomáš R., Stará Ves nad Ondřejnicí

Pane Ježíši, prosím tě aby jsi pastorovi Awdhešovi požehnal, aby se mohl se situací vyrovnat a aby mohl žehnat svým nepřátelům a prosím tě za radikály, aby mohli poznat pravdu a stát se tvými následovníky. Prosím tě za křesťany v Indii, aby neztratili odvahu kázat evangelium a prsím tě za jejich ochranu. Prosím tě, za ty kdo zakusili pronásledování, aby zakoušeli tvou pomoc jak v rovině duchovní, tak v rovině křesťanské praktické pomoci. Děkuji ti. Ame


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.