Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


28.05.2017 15:21:03

Jemen: Naléhavá prosba uneseného misionáře

Martina Š., Praha

Drahý Pane, Ty který vidíš a znáš každé lidské srdce. Ty, který vládneš i nad zlou mocí. Prosím, ochraňuj ho svou mocnou paží a naplňuj ho svou mocí a silou. Prosím posiluj ho v této situaci a pozvedej ho k sobě. Prosím Tě i za jeho zdraví, abys mu odlehčil a uzdravil jeho tělo a dostal ho co nejdříve do nemocnice. Drahý Králi, přitahuj si k sobě nevěřící lidi v jeho blízkosti, dej ať tvé světlo na ně svítí a oni jsou obměkčováni tvou mocí. Amen


26.04.2017 13:02:33

Blízký východ: Bojovník Islámského státu se obrátil ke Kristu

Roman P., Sušice

Otče v nebesích,přived,prosím, na křestanskou víru ještě mnoho muslimů,amen.


11.03.2017 07:28:04

Malajsie: Obavy z možného únosu místních křesťanů

Erika K., Nitra

+! Bože ukáž svoju moc a umocni vieru i lásku prenasledovaných


27.02.2017 07:12:03

Vyjádření k případu Petra Jaška vězněného v Súdánu

Helena B., Brno

Pane Bože, děkuji Ti za Petra Jaška a jeho rodinu, děkuji Ti, žes ho vyvedl z vězení a je teď doma. Prosím Tě o požehnání, ochranu, načerpání sil a Tvoji radost pro něho i celou jejich rodinu v období, které je před nimi. Děkuji Ti, že jsi s nimi a že je neopustíš. A poneseš je i v čase, který je před nimi.


16.02.2017 11:02:25

Súdán: Doživotní trest za projev milosrdenství

jana m., slovensko

Pane Bože, kým my príjmame našich nepriateľov v našom dome / EU/, vítame ich chlebom a soľou / poskytujeme im prístrešie a jedlo/ oni nás v svojej nenávisti ničia. Obmäkči prosím srdcia našich nepriateľov, veď všetci ľudia bratmi sme v Kristu, tak nech podľa toho všetci žijeme, nech uzdraví sa celé telo ľudstva v Kristu.


08.02.2017 10:27:15

Írán: Ženy hrají ústřední roli v šíření křesťanství

Eva K.

Ať Bůh žehná všem ženám Íránu, všem statečným Deborám a Ester a Rúth, které přinášejí radost a slávu a čest Jeho jménu.


06.12.2016 21:05:42

Pákistán: Blížící se poslední odvolání Asie Bibi

Vlasta P., Náchod

Pane Ježíši Kriste, prosím Tě o Boží milost, pomoc a ochranu. Do Tvých rukou vkládám Asie Bibi a její rodinu.


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.