Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


05.12.2018 23:18:04

Eritrea: Křesťanská vězeňkyně má jedinou prosbu

Jiří P., Hradec Králové

Pane Ježíši, Bože náš, prosíme oslav se - posvěť se - jméno Tvé, v Eritreji i v České republice... i nad všemi národy..... přijď již Tvé království, prosíme! Amen


21.11.2018 23:11:07

Uganda: Unesený dvanáctiletý chlapec přežil pokus o uškrcení

Jiří P., Hradec Králové

Otče nebeský, prosíme uzdrav věrného našeho mladého bratra Emmanuele........ povstaň a dej odplatu pyšným...!...zbav nás od zlého...přijď Tvé království.... prosíme ve jménu Syna Božího Ježíše. Amen.


05.11.2018 23:01:10

Kyrgyzstán: Mladý konvertita surově zbit

Jiří P., Hradec Králové

Otče nebeský požehnej bratra Eldose brzkým uzdravením a naplň jeho srdce novými dobrými svými dary, ve jménu Ježíše, prosíme. Amen


17.10.2018 11:16:04

Pákistán: Nejvyšší soud odkládá zveřejnění rozsudku v případu Asie Bibi

Lída

Drahý Pane, navštěvuj svou přítomností Asii Bibi, aby byla navzdory okolnostem radostnou křesťankou. Děkuji, Spasiteli, že jsi světlem v tmách.


02.10.2018 17:07:56

Nigérie: Audionahrávka od Leah

Jiří P., Hradec Králové

Požehnaný Spasiteli a Otče náš, kterýž jsi v nebesích, prosíme požehnej naši sestru Leah Sharibu v jejím utrpení...... oslav své jméno i při ní, odměň její věrnost Tobě..... věříme, že jest Tvá všechna moc - na Nebi i na Zemi...... prosíme ve jménu Ježíše. Amen.


01.10.2018 20:48:28

Indie: Stovky křesťanů obviněny z „šíření nepravdivých informací o hinduismu“

Jiří P., Hradec Králové

Pane, Bože náš, prosíme povstaň, a dej odplatu pyšným.....prosíme ochraň od zlého své věrné v Indii - ..............přijdiž tedy, Pane Ježíši! Amen.


25.09.2018 07:22:31

Bangladéš: Konvertita ke křesťanství propuštěn z vězení

Jiří P., Hradec Králové

Dobrotivý požehnaný Spasiteli a Otče náš, prosíme oslav své jméno i při bratru Sisirovi - naplň jeho srdce mnohými dary svého Ducha, uzdrav i tělo....zachovej od zlého pro své Království.... ve jménu Syna Božího Ježíše. Amen


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.