Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


13.05.2018 06:39:44

Severní Korea: Propuštění vězňů během mírových rozhovorů

František K., Okres Košice-okolie

Ďakujeme ti veľmi pekne Pane náš za pozitívne kroky a za prepustenie troch tvojich väzňov.Pane Hospodine, iba ty môžeš mocou Ducha Svätého zmeniť tvrdé srdce vodcu KĽDR na mäsité, aby nastali časy uvoľnenia. Ďakujeme pekne, že tvoj ľud v severnej Korei je pod Tvojou kontrolou. Osláv sa Ty Pane, aby všetko čo sa tam udeje bolo na Tvoju slávu a chválu. Amen!


12.05.2018 20:54:00

Čína: Blíží se bouře, která udeří na čínské křesťany

Jiří P., Hradec Králové

Otče náš, kterýž jsi v nebesích - požehnaný Spasiteli - buď Ti vroucí dík za světlo, za zjevení Ducha, za víru.....za ty mnohé Tvé skutky na srdcích lidských, na srdcích našich! Dej nám všem - v Číně i v Čechách - prosím, vroucí sílu ducha, abychom setrvali ve víře, a na Tvých cestách i v protivenstvích až do konce. Přijdiž tedy Pane Ježíši! Amen.


11.05.2018 16:26:35

Laos: Křesťanská rodina se rozhodla zůstat ve vesnici

Jiří P., Hradec Králové

Pane a Bože náš - požehnaný Spasiteli duší našich (i celého světa), který právě již přicházíš ve své moci a slávě (Tys´ slíbil, že se zas vrátíš...), prosím dej sílu a víru těm milým manželům v Laosu (i všem nám ostatním) setrvat i v protivenstvích na Tvé cestě...... ať setrváme ve víře v Tebe, neboť věříme slovům Tvým, i slovům Tvých apoštolů, že přijdeš a zřídíš své království na Zemi, a že jistě nejsou nynější utrpení rovná oné budoucí slávě, která se má na nás ukázat." Amen.


06.05.2018 18:33:50

Nigérie: Unesená dívka poslala zprávu domů

Jiří P., Hradec Králové

Pane, Bože náš, posilni Leah, aby setrvala v pravé víře až do smrti. Prosíme ve Tvém jménu - ve jménu Ježíše. Amen.


19.10.2017 12:15:17

Súdán: Křesťanským dětem v uprchlických táborech je odpíráno jídlo

Martin S., Praha

Pane Bože Otče, slituj se nad člověkem, zastav už.. a konečně ukonči tu hrůzu, která se na světě děje, už je toho na nás moc, nevíme si rady, je to pořád dokola...Přijď už konečně na svět, tak jak si o tom mluvil a slíbil že se vrátíš. Už je to dlouho. Mocní tohoto světa společně se satanem, se Ti posmívají a neustále nás mrzačí,okrádají a zabíjejí.Jsi všemohoucí, tak už to prosím Tě zastav, my by jsme to zastavili sami, ale neumíme to, nemáme tu moc, kterou máš Ty. Prosím Tě vyslechni tuto prosbu, takhle to už dál nejde, slituj se prosím Tě nad námi lidmi....Děkujeme.


06.10.2017 06:05:23

Pákistán: Student přišel o život při útoku ve školní třídě

Lubos F., Martin, Slovensko

Drahý Bože, prosíme ťa, o ochranu príbuzných a priateľov Šarúna, aby sa rýchlo zotavili zo straty svojho drahého. Prosíme, aj za vraha Ahmeda, aby si uvedomil svoju chybu a hľadal odpustenie u Boha a Šarúnových blízkych. Prosíme, aj za seba, aby sme neboli ľahostajný a neodsudzovali iné náboženstvá alebo národy. Amen


17.07.2017 14:04:57

Írán: Křesťané odsouzeni k dlouhým trestům odnětí svobody

Jiří N., Třinec

Pane Ježíši prosím tě o všechny íránské věřící křesťany, kteří prožívají pronásledování pro svou víru. Dej jim svůj pokoj a otevři oči jejich trýznitelům, aby Tě mohli poznat.


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.