Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


12.06.2018 21:28:45

Vietnam: Potvrzení výše trestu

Jiří P., Hradec Králové

Nebeský Otče - Spasiteli, prosíme pomoz nám i bratru ve Vietnamu, být věrnými až do smrti.... vzpomínáme na Tvé Slovo, že se nemáme bát těch co zabíjejí tělo.... věříme v lepší věci u Tebe v nebesích. Amen


03.06.2018 18:18:18

Alžírsko: Úřady si vynutily ukončení činnosti několika společenství

Jiří P., Hradec Králové

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, Tvá vůle ať se stane i při i skrze věrné v Alžírsku.... i u nás.... a zbav nás od zlého, neboť věříme, že jest Tvá moc tak učinit..... ve jménu Syna Božího, Ježíše, prosíme. Amen


16.05.2018 12:37:25

Írán: Potvrzení výše trestů

Jiří P., Hradec Králové

Pane, Bože náš, prosím pomoz nám hledět na neviditelné věci Tvého království, které jsou věčné.... pomoz nám setrvat na Tvé cestě svatosti....... nadpřirozenou svou mocí chraň na duši i na těle naše bratry v Iránu v jejich utrpení pro Tvé jméno Ježíš.... - Ty jsi jediný pravý Bůh a Spasitel. Amen.


15.05.2018 21:27:53

Severní Korea: Propuštění vězňů během mírových rozhovorů

Jiří P., Hradec Králové

Otče náš, kterýž jsi v nebesích... přijď Tvé království, prosíme.... zbav nás od zlého, prosíme..... přijdiž tedy, Pane Ježíši!.... přijď napřed Tvé světlo do srdcí lidských.... a přijď potom i Tvé kralování nad národy vší Země ! Amen.


15.05.2018 13:33:26

Írán: Potvrzení výše trestů

František K., Okres Košice-okolie

Pane náš, ty si dopustil, aby títo naší bratia a sestry boli trestaní. Buď im nablízku a raň slepotou či inak Tvojich nepriateľov. Zároveň Ťa prosíme, lieč svojim dotykom ich rany. Ďakujem ti, že tam nie sú samí, ale si s nimi. Požehnaj im na tele aj na duši. Amen


13.05.2018 06:39:44

Severní Korea: Propuštění vězňů během mírových rozhovorů

František K., Okres Košice-okolie

Ďakujeme ti veľmi pekne Pane náš za pozitívne kroky a za prepustenie troch tvojich väzňov.Pane Hospodine, iba ty môžeš mocou Ducha Svätého zmeniť tvrdé srdce vodcu KĽDR na mäsité, aby nastali časy uvoľnenia. Ďakujeme pekne, že tvoj ľud v severnej Korei je pod Tvojou kontrolou. Osláv sa Ty Pane, aby všetko čo sa tam udeje bolo na Tvoju slávu a chválu. Amen!


12.05.2018 20:54:00

Čína: Blíží se bouře, která udeří na čínské křesťany

Jiří P., Hradec Králové

Otče náš, kterýž jsi v nebesích - požehnaný Spasiteli - buď Ti vroucí dík za světlo, za zjevení Ducha, za víru.....za ty mnohé Tvé skutky na srdcích lidských, na srdcích našich! Dej nám všem - v Číně i v Čechách - prosím, vroucí sílu ducha, abychom setrvali ve víře, a na Tvých cestách i v protivenstvích až do konce. Přijdiž tedy Pane Ježíši! Amen.


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.