Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


17.07.2017 14:04:57

Írán: Křesťané odsouzeni k dlouhým trestům odnětí svobody

Jiří N., Třinec

Pane Ježíši prosím tě o všechny íránské věřící křesťany, kteří prožívají pronásledování pro svou víru. Dej jim svůj pokoj a otevři oči jejich trýznitelům, aby Tě mohli poznat.


17.07.2017 13:59:06

Kazachstán: Středoškolský učitel propuštěn z vězení

Jiří N., Třinec

Drahý Pane požehnej Jurimu i jeho manželce a dej jim radost a pokoj do srdce.


17.07.2017 13:55:38

Barma (Myanmar): Uvězněný pastor se potýká se zdravotními problémy

Jiří N., Třinec

Pane ty jsi mocný, dotkni se nemocného pastora Doma a dej mu sílu vytrvat v utrpení a dej také pokoj do srdce jeho manželce


28.05.2017 15:21:03

Jemen: Naléhavá prosba uneseného misionáře

Martina Š., Praha

Drahý Pane, Ty který vidíš a znáš každé lidské srdce. Ty, který vládneš i nad zlou mocí. Prosím, ochraňuj ho svou mocnou paží a naplňuj ho svou mocí a silou. Prosím posiluj ho v této situaci a pozvedej ho k sobě. Prosím Tě i za jeho zdraví, abys mu odlehčil a uzdravil jeho tělo a dostal ho co nejdříve do nemocnice. Drahý Králi, přitahuj si k sobě nevěřící lidi v jeho blízkosti, dej ať tvé světlo na ně svítí a oni jsou obměkčováni tvou mocí. Amen


26.04.2017 13:02:33

Blízký východ: Bojovník Islámského státu se obrátil ke Kristu

Roman P., Sušice

Otče v nebesích,přived,prosím, na křestanskou víru ještě mnoho muslimů,amen.


11.03.2017 07:28:04

Malajsie: Obavy z možného únosu místních křesťanů

Erika K., Nitra

+! Bože ukáž svoju moc a umocni vieru i lásku prenasledovaných


27.02.2017 07:12:03

Vyjádření k případu Petra Jaška vězněného v Súdánu

Helena B., Brno

Pane Bože, děkuji Ti za Petra Jaška a jeho rodinu, děkuji Ti, žes ho vyvedl z vězení a je teď doma. Prosím Tě o požehnání, ochranu, načerpání sil a Tvoji radost pro něho i celou jejich rodinu v období, které je před nimi. Děkuji Ti, že jsi s nimi a že je neopustíš. A poneseš je i v čase, který je před nimi.


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.