Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


23.09.2019 22:00:59

Čína: Zadržení šesti ujgurských křesťanů

Jiří P., Hradec Králové

Spasiteli Ježíši - Otče náš - přijdiž již rychle.... nechť se posvětí Tvé jméno, Tvé království přijde, ať se pod Tvou vládou pak již napořád děje Tvá vůle tak, jako se nyní děje v nebi...! Ve Tvém jménu prosíme. Amen. .... i těm trpícím v Číně... i těm Ujgurům, prosíme buď milostiv..... věříme že Tvé jest království i moc i sláva. Amen i Amen, Hallelujah!


03.09.2019 08:44:01

Írán: Termín odvolacího řízení stanoven na 3. září

Jiří P., Hradec Králové

Milostivý nebeský Otče, prosím aby i to dnešní soudní jednání posloužilo k užitku všem zúčastněným....biblická pravda Tvého evangelia ať vysvobodí.... ať i uzdraví ty americké omyly při rádoby křesťanech.... - a i ty bloudící upřímné hledající mohamedány ať správně nasměruje.... aby poznali Tebe jediného pravého Boha a syna Božího - Spasitele právě již z nebe přicházejícího, a Pána.... - Ježíše Krista! Amen.


03.09.2019 08:18:29

Eritrea: Razie na křesťany pokračují

Jiří P., Hradec Králové

Otče nebeský, kterýž jsi dárce všech dobrých darů, i pozemského života, i věčné naší spásy původce, prosíme smiluj se nanovo nad námi, osvěť světlem své věčné pravdy srdce lidská, ať prchnou temnosti.... Ty jsi Ježíši světlo světa.... přijdiž Tvé království.... posilni ty trpící pro Tvé jméno v Eritreji, prosíme! Věříme, že jest nad všechny síly ďábla Tvá moc.... Tvé jest i království.... Tvá jest i sláva. Tebe znát jest život věčný.... pro Tebe žít je naší výsadou.... pro Tebe umírat je cestou k účasti na té budoucí Tvé slávě...... jistě! Tvá slova neklamou - Amen !


02.09.2019 06:23:08

Mexiko: Útočník zastřelil pastora

Jarmila H., UK

Pane, tak se modlím a prosím za celou tu rodinu, aby jsi pronikl jejich hluboký zármutek svým nadpririzenym pokojem, který nedává tento svět, ale který přichází pouze od tebe. Postarej se prosím o celou tu rodinu, nejen finančně, ale i duchovně, aby je to nezlomilo, ale naopak protáhlo blíž k tobě. Modlím se ve jménu Ježíše. Amen.


23.06.2019 08:42:39

Indonésie: Křesťanské dívky terčem sexuálních útoků

Ladislav M., morava

Pane Jezisi, Ty jsi rekl pred Pilatem ..komu jde o pravdu, slysi co rikam .. prosim o dar milosti pro muslimske nasilniky a jejich kazatele , aby prohledli .. zanechali zleho jednani a nasili na nevinnych krestanskych divkach .. dekuji Ti Pane


18.02.2019 22:44:53

Turecko: V procesu s vrahy z Malatya potvrzen původní rozsudek

Jiří P., Hradec Králové

Požehnaný Spasiteli a Otče náš, měj vroucí dík a chválu za Tvé milosrdenství, ve kterém se zjevuješ lidským srdcím, svým světlem se osvěcuješ, temnoty hříchu a marnosti tak z našich duší zaplašuješ! Ani vzteklosti bran pekelných nepřemohou Tvé spásné dílo v nás..... byť i o život šlo - však nebe nám vzít nemohou. Pomoz nám, prosíme, i nadále žít jen pro Tebe.... činit Tvé dílo.... šířit Tvou slávu. Svou obětí, svou krví svatou za nás hříšné prolitou, jsi nás sobě koupil.... pro Tebe žít a pro Tebe i umírat - je naší slávou. Prosíme potěš zarmoucené, a dej nám rozumět že ta nynější lehoučká utrpení nejsou hodná oné budoucí slávy, která se má ukázat na nás... tak prosíme i věříme - ve jménu Syna Božího Ježíše! Amen.


18.02.2019 21:17:30

Čína: Horká linka pro nahlašování náboženských aktivit

Peter J., Ostrava

Pane, ochraňuj Svůj lid, dej odvahu a žehnej těm, kdo Tě chválí i přes pronásledování, daruj jim mír a radost v srdci, naplňuj je Svým Duchem, ať neklesají pod tíhou starostí, obnovuj a uzdravuj je, ať se radují z Tvé blízkosti o to prosím ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele. Amen


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.