Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


02.09.2019 06:23:08

Mexiko: Útočník zastřelil pastora

Jarmila H., UK

Pane, tak se modlím a prosím za celou tu rodinu, aby jsi pronikl jejich hluboký zármutek svým nadpririzenym pokojem, který nedává tento svět, ale který přichází pouze od tebe. Postarej se prosím o celou tu rodinu, nejen finančně, ale i duchovně, aby je to nezlomilo, ale naopak protáhlo blíž k tobě. Modlím se ve jménu Ježíše. Amen.


23.06.2019 08:42:39

Indonésie: Křesťanské dívky terčem sexuálních útoků

Ladislav M., morava

Pane Jezisi, Ty jsi rekl pred Pilatem ..komu jde o pravdu, slysi co rikam .. prosim o dar milosti pro muslimske nasilniky a jejich kazatele , aby prohledli .. zanechali zleho jednani a nasili na nevinnych krestanskych divkach .. dekuji Ti Pane


18.02.2019 22:44:53

Turecko: V procesu s vrahy z Malatya potvrzen původní rozsudek

Jiří P., Hradec Králové

Požehnaný Spasiteli a Otče náš, měj vroucí dík a chválu za Tvé milosrdenství, ve kterém se zjevuješ lidským srdcím, svým světlem se osvěcuješ, temnoty hříchu a marnosti tak z našich duší zaplašuješ! Ani vzteklosti bran pekelných nepřemohou Tvé spásné dílo v nás..... byť i o život šlo - však nebe nám vzít nemohou. Pomoz nám, prosíme, i nadále žít jen pro Tebe.... činit Tvé dílo.... šířit Tvou slávu. Svou obětí, svou krví svatou za nás hříšné prolitou, jsi nás sobě koupil.... pro Tebe žít a pro Tebe i umírat - je naší slávou. Prosíme potěš zarmoucené, a dej nám rozumět že ta nynější lehoučká utrpení nejsou hodná oné budoucí slávy, která se má ukázat na nás... tak prosíme i věříme - ve jménu Syna Božího Ježíše! Amen.


18.02.2019 21:17:30

Čína: Horká linka pro nahlašování náboženských aktivit

Peter J., Ostrava

Pane, ochraňuj Svůj lid, dej odvahu a žehnej těm, kdo Tě chválí i přes pronásledování, daruj jim mír a radost v srdci, naplňuj je Svým Duchem, ať neklesají pod tíhou starostí, obnovuj a uzdravuj je, ať se radují z Tvé blízkosti o to prosím ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele. Amen


05.12.2018 23:18:04

Eritrea: Křesťanská vězeňkyně má jedinou prosbu

Jiří P., Hradec Králové

Pane Ježíši, Bože náš, prosíme oslav se - posvěť se - jméno Tvé, v Eritreji i v České republice... i nad všemi národy..... přijď již Tvé království, prosíme! Amen


21.11.2018 23:11:07

Uganda: Unesený dvanáctiletý chlapec přežil pokus o uškrcení

Jiří P., Hradec Králové

Otče nebeský, prosíme uzdrav věrného našeho mladého bratra Emmanuele........ povstaň a dej odplatu pyšným...!...zbav nás od zlého...přijď Tvé království.... prosíme ve jménu Syna Božího Ježíše. Amen.


05.11.2018 23:01:10

Kyrgyzstán: Mladý konvertita surově zbit

Jiří P., Hradec Králové

Otče nebeský požehnej bratra Eldose brzkým uzdravením a naplň jeho srdce novými dobrými svými dary, ve jménu Ježíše, prosíme. Amen


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.