Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


30.01.2021 11:57:22

Uganda: Konvertitka přinucena vypít jed

Marie Zdislava

Slitovný Pane, ochraňuj prosím Summayu ve dne i v noci, na každém kroku, nedovol jejím příbuzným ani nikomu dalšímu aby jí znovu ublížil. Děkuji.


15.05.2020 10:28:24

Pákistán: Pastor zatčen na základě vykonstruovaného obvinění

Tereza F., Severní Čechy

Bůh buď milostiv jemu i všem křesťanům v Pákistánu.


15.05.2020 10:26:31

Írán: Křesťanská konvertitka byla ve vězení bita a ponižována

Tereza F., Severní Čechy

Kéž je jí Bůh milostiv a dá jí pokoj a radost v Duchu Svatém vydržet všechny těžkosti!
Kéž Bůh dá, aby ho nezapřela a měla krásnou živou víru!
Kéž Bůh dá, aby byla z vězení osvobozena a mohla dojít odpočinutí - klidu i v její zemi.


09.05.2020 12:17:56

Čína: Křesťané odvlečeni ze shromáždění domácího společenství

Milan L., Liptov

Nebeský Otče, vzývame meno Pána Ježiša Krista nad Čínou a jej politikmi, pokladáme najdrahšie meno Ježiš na Čínu a jej politikov, uvaľujeme Čínu a jej politikov na Ježiša Krista - Pána pánov a Kráľa kráľov, Hallelujah! AMEN.


09.05.2020 12:11:26

Laos: Křesťanka čelí obvinění poté, co se ubránila útočníkovi

Milan L., Liptov

Nebeský Otče, vzývame meno Pána Ježiša Krista nad Tooktou a jej rodinou, pokladáme najdrahšie meno Ježiš na Tooktu a jej rodinu, uvaľujeme Tooktu a jej rodinu na Ježiša Krista - Pána pánov a Kráľa kráľov, Hallelujah! AMEN.


13.04.2020 14:22:25

Írán: Propuštění dvou vězňů

Milan L., Liptov

Nebeský Otče ďakujeme a chválime Ťa v mene Pána Ježiša Krista za prepustenie z väzenia Tvojich milovaných svätých v Iráne, a prehlasujeme panstvo Pána Ježiša nad Iránom a povolávame v mocnom mene Pána Ježiša plnosť ľudí z Iránu do poznania pravdy aby boli spasené miliónové zástupy v krajine Iránu. Hallelujah! Amen.


13.04.2020 14:01:28

Nigérie: Přetrvávající násilnosti si vyžádaly další desítky obětí

Milan L., Liptov

Nebeský Otče, uctievame Ťa v Duchu a v Pravde vzývajúc meno Pána Ježiša, ukrytí v milosti Novej zmluvy spečatenej krvou Kristovho kríža: zaväzujeme ducha ničenia a zabíjania – opusti duše džihádistov z radov fulských radikálov v Nigérii, hoď sa do priepasti a tam čakaj do okamihu súdu; a kladúc ruky na bratov a sestry podľa Božieho slova, ďakujeme Ti svätý Pán a Boh, že sa ich dotýkaš, potešuješ a nemocní sa majú dobre. Hallelujah! Amen.


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.