Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


31.10.2013 17:52:09

Írán: Vězeňkyně hospitalizována kvůli vážnému problému se srdcem

Blanka B., Horní Bečva

Všemohoucí Bože,
nám všem,kdo jsme ohroženi vědomím ukřivděnosti,
vědomím bezvýchodnosti svého postavení,
vědomím marnosti svých obětí
a vědomím své bezmocnosti proti zlu,
vlej hlubokou nadpřirozenou vůli
ve Zmrtvýchvstání svého syna,
které proměnilo potupnou popravu
v nejslavnější vítězství
a krátkozraký jásot v neslavné ticho.
Tuto cyrilometodějskou víru
rozmnožuj v nás
Bůh otec, Syn a Duch Svatý.

Velikonoční přání Štěpána Trochty (1974)


02.10.2013 13:28:07

Pákistán: Asia Bibi – aktuální situace

Renata g., Česká republika

Pane Bože, prosím o propuštění Asie Bibi a její návrat k rodině.Děkuji Amen


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.