Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


05.01.2014 12:05:51

Irák: Křesťané terčem výbuchů náloží ukrytých v automobilech na 1. svátek vánoční

Ivana Š.

modlím se aby vytrvaly a nezapoměly na našeho pána a spasitele, který jim dá znovu radost a klid do jejich životů. Znovu se setkají spolu v nebi. Amen


12.12.2013 11:34:42

Nigérie: Útoky na křesťanské vesnice; na křesťany je vyvíjen nátlak, aby se zřekli své víry

Dana S., Česko

Pane, ty víš jak moc tě svatí milují, otevři srdce těm, kteří nechtějí slyšet pravdu a pokoř celou jejich zem a ukaž jim, že ty jediný jsi Bůh a Pán a jiného není. Pozvedni své svaté z prachu a dej jim poznat svobodu, pravdu, lásku a přijetí aby se tě nezřekly ani v hodině smrti a poznali tvou plnou milost v spasení. Ať všichni odhodí své modli a oslavují Pána, k tomu jim dej sílu a odvahu aby užasly i ti kdo je pronásledují a vzdali tak čest Pánu v den tvého navštívení. Otče buď milosrdný a soucitný ke každé duši. O to prosím a žádám jménem Ježíše amen.


09.12.2013 21:26:58

Středoafrická republika: Země upadá do chaosu

Dana S., Česko


Pane slituj se nad lidskou slabostí, ty víš, že nikdo neodolá tvému hněvu a nikdo se ti nemůže postavit, ty který vyléváš svůj hněv na ty kteří tě nenávidí a nečiní pokání, zjev svou slávu vrahům, vivrhélům, slabím bídným a ubohým v tomto světě, kteří neumí milovat a na nenávidí pravdu, ať poznají tvou slávu, lásku a Krista a každý jazyk vyzná, že jsi Pán. Otevři Otče jejich srdce, oči a uši aby byli uzdraveni a očištěni od svých hříchů, aby poznali spásu kterou jsi dal lidem tvého syna Ježíše Krista. Odhal jim pravdu evangelia a učiň z nich svaté pro Krista. Otče prosím tam kde se rozmnožil hřích a bezbožnost ať se ještě více rozhojní tvá milost a proudí tvoje sláva neboť ty jsi mocný a u tebe je možné všechno a není nic zač bychom nemohly prosit. Prosím za milost pro tvé svaté a spravedlivé, uvězněné, pronásledované a potupené křesťany, aby zůstávali v tvé lásce abys i ty zůstal v nich, aby byli světlem tam kde právě jsou a tou solí co chutná. Vysvoboď je a vytrhni z rukou nepřátel a také z jejich nepravostí neboť tobě je možné všechno. O to žádám a prosím jménem Ježíše. Amen. Bůh je dobrý.


07.12.2013 22:06:18

Sýrie: Nevinné děti tragicky zahynuly při raketovém útoku

Dana S., Česko

Otče, ty jsi všemohoucí, dobrý a svatý a miluješ ty co ti patří, ty všemu vládneš a obměkčuješ srdce těm kteří tě nenávidí. Pane způsob aby ti co je pronásledují činili pokání a vzešlo jim světlo tvé slávy, aby všichni poznali, že svatí jsou tvoji a ty je máš ve své moci a své lásce, ať všichni odhodí roucho smrti a oblečou roucho beránkovo, prosím o milost aby vzešla tvoje sláva na každém místě kde tě nenávidí, aby se staly svatí živou obětí pro Krista skrze lásku, ne skrze smrt a pohanění, dej milost aby k tobě přivedly mnohé, prosím a žádám jménem Ježíše amen. Vím, že jsi Otče dobrý a tvé úmysly jsou větší než naše.


21.11.2013 18:27:58

Sýrie: Křesťané zmasakrováni při útoku rebelů

Petr S., Praha

Pane, dej jím sílu odpustit .


21.11.2013 17:51:28

Laos: Křesťané nespravedlivě nařčeni ze smrti vesničanů

Petr S., Praha

Modlíme se za změnu stavu věcí aby došlo k obratu a oni byli oblíbeni u všeho lidu (Skutky: 2, 47).


15.11.2013 19:54:41

Egypt: Čtyři pohřby místo svatby

Daniel S.

Pane Ježíši, uzdrav Philobateera.


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.