Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


19.01.2014 11:18:07

Egypt: Nemocnice odmítly ošetřit postřeleného křesťana

Dana S., Česko

Lukáš 10:29 Zákoník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl: "A kdo je můj bližní?"
30 Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého.
31 Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu.
32 A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho.
33 Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem;
34 přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral.
35 Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: `Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.´
36 Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?"
37 Zákoník odpověděl: "Ten, který prokázal milosrdenství." Ježíš mu řekl: "Jdi a jednej také tak."
Otče dej milost těm kteří tě nenávidí a pronásledují milost a obměkči jim srdce, aby uviděli, uslyšely a byli uzdraveni. Prosím jménem Ježíše amen.


14.01.2014 23:07:25

Írán: Křesťané oslavili Vánoce ve vězení

Mili, Bratislava

Drahy Ocinko Nebesky, chvalim a oslavujem ta za to aky si k nam milostivy a laskavy! Chvalim ta za tvoju vernost a lasku, za tvoju dobrotivost a pomoc. Chcem ti dakovat za to, ze pri krestanoch, ktori su za svoju vieru vazneni, Ty stojis a bdies nad nimi, za to, ze ich nikdy nenechas samych!
Dakujem za tvoje povzbudenia aj slova, ktore im Ty davas.
Prosim daj im do srdca tvoju radost, tvoju nadej a tvoju istotu, ze Ty sa postaras o ich rodiny a pribuznych a dakujem ti, ze to tak aj spravis! dakujem, ze v tebe mame istotu nad kazdu istotu a ze Ty si BOHOM.
mocne sa dokonavaj pri Farshidovi, dr. Hosseinovi a inych bratoch. Daj im prosim moznost spievat chvaly tebe na slavu a mat spolocenstvo aj vo vazeni. prosim ta v drahom mene Jezisa Krista!
dakujem za tvoju krv drahy Jezis! prikryvam aj tychto sudencov v KRISTU tvojou drahocennou krvou a prosim o tvoju silnu pritomnost aj nadalej vo vazeni aj pre nich a aj pre ich rodiny! nech sa BOH oslavi v Irane! dakujeme za to drahy Ocinko co tam uz robis!
amen!


05.01.2014 12:05:51

Irák: Křesťané terčem výbuchů náloží ukrytých v automobilech na 1. svátek vánoční

Ivana Š.

modlím se aby vytrvaly a nezapoměly na našeho pána a spasitele, který jim dá znovu radost a klid do jejich životů. Znovu se setkají spolu v nebi. Amen


12.12.2013 11:34:42

Nigérie: Útoky na křesťanské vesnice; na křesťany je vyvíjen nátlak, aby se zřekli své víry

Dana S., Česko

Pane, ty víš jak moc tě svatí milují, otevři srdce těm, kteří nechtějí slyšet pravdu a pokoř celou jejich zem a ukaž jim, že ty jediný jsi Bůh a Pán a jiného není. Pozvedni své svaté z prachu a dej jim poznat svobodu, pravdu, lásku a přijetí aby se tě nezřekly ani v hodině smrti a poznali tvou plnou milost v spasení. Ať všichni odhodí své modli a oslavují Pána, k tomu jim dej sílu a odvahu aby užasly i ti kdo je pronásledují a vzdali tak čest Pánu v den tvého navštívení. Otče buď milosrdný a soucitný ke každé duši. O to prosím a žádám jménem Ježíše amen.


09.12.2013 21:26:58

Středoafrická republika: Země upadá do chaosu

Dana S., Česko


Pane slituj se nad lidskou slabostí, ty víš, že nikdo neodolá tvému hněvu a nikdo se ti nemůže postavit, ty který vyléváš svůj hněv na ty kteří tě nenávidí a nečiní pokání, zjev svou slávu vrahům, vivrhélům, slabím bídným a ubohým v tomto světě, kteří neumí milovat a na nenávidí pravdu, ať poznají tvou slávu, lásku a Krista a každý jazyk vyzná, že jsi Pán. Otevři Otče jejich srdce, oči a uši aby byli uzdraveni a očištěni od svých hříchů, aby poznali spásu kterou jsi dal lidem tvého syna Ježíše Krista. Odhal jim pravdu evangelia a učiň z nich svaté pro Krista. Otče prosím tam kde se rozmnožil hřích a bezbožnost ať se ještě více rozhojní tvá milost a proudí tvoje sláva neboť ty jsi mocný a u tebe je možné všechno a není nic zač bychom nemohly prosit. Prosím za milost pro tvé svaté a spravedlivé, uvězněné, pronásledované a potupené křesťany, aby zůstávali v tvé lásce abys i ty zůstal v nich, aby byli světlem tam kde právě jsou a tou solí co chutná. Vysvoboď je a vytrhni z rukou nepřátel a také z jejich nepravostí neboť tobě je možné všechno. O to žádám a prosím jménem Ježíše. Amen. Bůh je dobrý.


07.12.2013 22:06:18

Sýrie: Nevinné děti tragicky zahynuly při raketovém útoku

Dana S., Česko

Otče, ty jsi všemohoucí, dobrý a svatý a miluješ ty co ti patří, ty všemu vládneš a obměkčuješ srdce těm kteří tě nenávidí. Pane způsob aby ti co je pronásledují činili pokání a vzešlo jim světlo tvé slávy, aby všichni poznali, že svatí jsou tvoji a ty je máš ve své moci a své lásce, ať všichni odhodí roucho smrti a oblečou roucho beránkovo, prosím o milost aby vzešla tvoje sláva na každém místě kde tě nenávidí, aby se staly svatí živou obětí pro Krista skrze lásku, ne skrze smrt a pohanění, dej milost aby k tobě přivedly mnohé, prosím a žádám jménem Ježíše amen. Vím, že jsi Otče dobrý a tvé úmysly jsou větší než naše.


21.11.2013 18:27:58

Sýrie: Křesťané zmasakrováni při útoku rebelů

Petr S., Praha

Pane, dej jím sílu odpustit .


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.