Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


02.02.2015 23:16:05

Pákistán: Žena podlehla zraněním, která utržila při bombovém útoku na kostel

Valentina A., Česká republika

Ať neustále Duch Svatý přebývá ve vašem chrámu, neopouští vás náš Pán ani na okamžik, ani vy jej neopouštějte moji drazí, přijde den odplaty a trestu neunikne ani živáček, ale ti nejvěrnější budou odměněni hojností přítomnosti našeho Pána a Krále..amen


03.12.2014 16:32:16

Bangladéš: Pastoři zadrženi za „urážení náboženského cítění“

Filip J., Praha

Pane Ježíši, přijď prosím mezi nás, přebývej mezi námi a žij v nás. Tak abychom měli hojnost tvého požehnání ve všem, co jsi nám zaslíbil. V pokoře ať máme zalíbení, kéž žijeme z tvé milosti. Lidská spravedlnost i lidský soud buď nám vzdálen, kéž jsme ale plni tvého milosrdenství, ve kterém je pro nás každý člověk bratrem/sestrou, Amen.


20.06.2014 13:23:22

Připojte se k celosvětové modlitební kampani za Nigérii

Magda

Otče náš nebeský v Pánu Ježíši Kristu, buď prosím milostiv našim bratrům a sestrám v Nigérii a posiluj je v jejich nelehké situaci. Provázej je v každém dni a nadlehčuj jejich břemena, dávej jim, prosím, odvahu a rozhodnost a posiluj jejich víru v Tebe.
Žehnej jejich pronásledovatelům, nechť Duch Tvůj jim ukazuje na Tvoji lásku, nechť i oni chtějí ve Tvé lásce chodit a žít. Amen.


24.05.2014 16:03:12

Súdán: Těhotná žena odsouzena k trestu smrti za ‚odpadlictví‘

Mária M., Prievidza

Blahoslavená Miriam, ty si zažila príkorie a utrpenie podobné, ako Meriam Wani. Pros Boha cez svoju modlitbu v mene Meriam: „Duch Svätý, naplň ma. Stráv ma, Božská Láska. Veď ma po správnej ceste. Mária, moja dobrá matka, pozri sa na mňa. Vypros mi požehnanie u Ježiša. Ochráň ma od zlého, od klamu a od každého nebezpečenstva.“ Vypros pre túto mučeníčku milosť zbavenia príkoria od trápiteľov a oslobodenia z väzenia. Nech je každá myšlienka, slovo a skutok trpiacej Meriam a celej jej rodiny na Božiu slávu, nech sa na nich ukáže Božia moc a jeho nesmierna láska. Amen.


16.05.2014 15:07:05

Blízký východ: Případy křesťanek zavražděných vlastními přibuznými

Observant O., Praha

Pane, dej účast na svých zaslíbeních těm, kteří prolili svou krev pro Tvé jméno, žehnej těm, kteří jsou pro víru pronásledováni. Amen.


06.04.2014 11:50:10

Pákistán: Křesťané odsouzeni k trestu smrti za rouhání

Martin Š., Zlín

Prosím ať tímto projdou jako Danielovi druzi ohnivou pecí v knize Daniel. ať se jich zlo nedotkne. Bože děkuji ti, že ty jednáš.. Děkuji ti, že se mohou skrze TEbe radovat z utrpení, protože ty jim požehnáš a mají věčný život s Tebou. Prosím Buď vůle Tvá. Amen


14.02.2014 20:36:49

Sýrie: Matka s dcerou pronásledovány pro svou křesťanskou víru

Mili, Bratislava

drahy Pane, prosim ta velmi o Karimu a jej deti. o specialnu ochrannu nad jej zivotom, o specialnu lasku a vedenie. prosim taktiez aj o jej manzela, aby ta mohol spoznat ako svojho Pana a Spasitela a najst v Tebe vsetko a svoj vecny zivot a najma zmysel zivota. nech sa Ty drahy Pane oslavis v tejto rodine. prosim o specialne zaopatrenie a vedenie. v mene Jezisa Krista. amen!


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.