Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


10.09.2016 15:41:10

Pákistán: Odvolání Asie Bibi naplánováno na říjen

Richard B., Frenštát pod Radhoštěm

Jsi velký Pán, Ježíš Kristus, ať jsi oslavený i v životě i ve smrti každého tvého dítěte, také sestry Asie Bibi, jsi mocný ji osvobodit nebo posílit v každé situaci, ve které s ní jistě také budeš! Ať se stane cokoliv, Ty jsi vždy na straně těch utlačovaných, jsi mocný život znovu dát, vždyť jsi náš Tvůrce, oslav své Jméno, Pane!


05.09.2016 08:40:04

Před soudem: Čtyři křesťané v Súdánu

Jan M., Šumpersko

Pane Ježíši, prosím za pastory Kodiho, Abdelmoula a Šemála, stejně jako za pana Jaška, a za jejich rodiny. Prosím, aby tito služebníci prožili zkušenost apoštola Petra, který byl propuštěn z vězení a shledal se s ostatními (Devče, které mu přišlo otevřít, nevřilo tomu, že je to Petr). Přeji Pane Ježíši, toto prožít pastorům i jejich rodinám. Amen.


07.02.2016 07:10:37

Indie: Dav veřejně zesměšnil pastora

Tomáš R., Stará Ves nad Ondřejnicí

Pane Ježíši, prosím tě aby jsi pastorovi Awdhešovi požehnal, aby se mohl se situací vyrovnat a aby mohl žehnat svým nepřátelům a prosím tě za radikály, aby mohli poznat pravdu a stát se tvými následovníky. Prosím tě za křesťany v Indii, aby neztratili odvahu kázat evangelium a prsím tě za jejich ochranu. Prosím tě, za ty kdo zakusili pronásledování, aby zakoušeli tvou pomoc jak v rovině duchovní, tak v rovině křesťanské praktické pomoci. Děkuji ti. Ame


01.02.2016 04:54:50

Srí Lanka: Dav hinduistů zabránil pohřbu zesnulého křesťana

Tomáš R., Stará Ves nad Ondřejnicí

Pane Ježíši, posiluj a povzbuzuj bratry a setry a dej jim prožít i radost, kterou měli apoštolové, když mohli trpět pro Ježíše. Prosím za ty, kteří mají moc, aby ji nezneužívali a aby mohli zajistit tvé církvi život v pokoji. Buď prosím tě povzbuzením a posilou pro tvůj lid a dej jim vytrvalost. Děkuji.


01.02.2016 04:33:56

Nigérie: Fulští ozbrojenci připravili o život několik vesničanů

Tomáš R., Stará Ves nad Ondřejnicí

Pane Ježíši ty jsi řekl, že tak jako mne pronásledovali, budou i vás pronásledovat. Děkuji ti, že v pronásledování nenecháváš nikoho bez pomoci. Buď všem svědkům těchto násilností i ostatním křesťanům v oblasti tak nejblíže jak to jde. Naplňuj je svým Duchem. Pomáhej nést utrpení a žal a povzbuzuj je, aby tě dále následovali a šířili evangelium. Dávej všem moudrost a odvahu jak dál jednat. Prosím tě, aby vláda v Nigérii mohla s tvou pomocí zajistit bezpečnost a pořádek na území, které jsi ji svěřil ke správě.


31.01.2016 05:07:31

Filipíny: Nárůst extrémismu ohrožuje lidské životy

Tomáš R., Stará Ves nad Ondřejnicí

Pane Ježíši, prosím tě za ty křesťany, kteří byli svědky těchto událostí, abys je povzbuzoval, posiloval a dával jim odvahu a naději do budoucna. Prosím aby rostla jejich víra a láska a zahrň je milosrdenstvím a požehnáním. Prosím, ať mohou být stále tvými svědky.


20.12.2015 05:21:02

Pákistán: Pohřešovaná křesťanská dívka se možná stala obětí únosu

Jiří N., Třinec

Pane Bože náš, Ty jsi řekl ve Tvém Slovu, že Tvá ruka není krátká a Tvé ucho není zalehlé abys neslyšel. Prosíme Tě o všechny křesťany v Pakistánu, abys jim dal pokoj do srdce, pevnou víru a vytrvalost, pomoz také Agnes dostat se opět domů. Bože a Otče náš velebíme a oslavujeme Tě a prosíme skrze Tvého Syna Ježíše Krista.


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.