Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


18.01.2020 21:20:48

Keňa: Křesťanští učitelé zavražděni

Jiří P., Hradec Králové

"Duch i nevěsta řkou: Pojď....přijď...." - Přijdiž tedy Pane Ježíši ! Amen.


23.12.2019 14:25:49

Uzbekistán: Překážky při registraci křesťanských společenství

Jarmila H., UK

Modlím se za všechny věřící bratry a sestry v Uzbekistánu, aby se svobodně mohli scházet a aby byly odstraněny všechny překážky v duchu, které tomu brání. Pane, požehnej jim mocně. Amen


05.10.2019 22:07:36

Nigérie: Prezidentův asistent ujistil novináře, že Leah Sharibu je stále naživu

Jiří P., Hradec Králové

Pane a Bože náš, žehnej statečnou Leah mocnou přítomností Ducha svatého svého.... prosíme ve Tvém jménu, ve jménu Ježíše! Amen.


29.09.2019 13:43:49

Pákistán: Vzkaz od Asie Bibi (v původním znění s anglickými titulky)

Jiří C., Rožnov pod Radhoštěm

Pane, Hospodine. Ochraňuj, prosím, a posiluj všechny pronásledované křesťany. Amen


23.09.2019 22:00:59

Čína: Zadržení šesti ujgurských křesťanů

Jiří P., Hradec Králové

Spasiteli Ježíši - Otče náš - přijdiž již rychle.... nechť se posvětí Tvé jméno, Tvé království přijde, ať se pod Tvou vládou pak již napořád děje Tvá vůle tak, jako se nyní děje v nebi...! Ve Tvém jménu prosíme. Amen. .... i těm trpícím v Číně... i těm Ujgurům, prosíme buď milostiv..... věříme že Tvé jest království i moc i sláva. Amen i Amen, Hallelujah!


03.09.2019 08:44:01

Írán: Termín odvolacího řízení stanoven na 3. září

Jiří P., Hradec Králové

Milostivý nebeský Otče, prosím aby i to dnešní soudní jednání posloužilo k užitku všem zúčastněným....biblická pravda Tvého evangelia ať vysvobodí.... ať i uzdraví ty americké omyly při rádoby křesťanech.... - a i ty bloudící upřímné hledající mohamedány ať správně nasměruje.... aby poznali Tebe jediného pravého Boha a syna Božího - Spasitele právě již z nebe přicházejícího, a Pána.... - Ježíše Krista! Amen.


03.09.2019 08:18:29

Eritrea: Razie na křesťany pokračují

Jiří P., Hradec Králové

Otče nebeský, kterýž jsi dárce všech dobrých darů, i pozemského života, i věčné naší spásy původce, prosíme smiluj se nanovo nad námi, osvěť světlem své věčné pravdy srdce lidská, ať prchnou temnosti.... Ty jsi Ježíši světlo světa.... přijdiž Tvé království.... posilni ty trpící pro Tvé jméno v Eritreji, prosíme! Věříme, že jest nad všechny síly ďábla Tvá moc.... Tvé jest i království.... Tvá jest i sláva. Tebe znát jest život věčný.... pro Tebe žít je naší výsadou.... pro Tebe umírat je cestou k účasti na té budoucí Tvé slávě...... jistě! Tvá slova neklamou - Amen !


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.