Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


29.05.2021 09:09:24

Burkina Faso: Radikálové zavraždili patnáct účastníků křestního shromáždění

Jiří N., Třinec

Pane Ježíši prosím tě o ochranu všech trpících křesťanů v Birkina Faso i celé Afriky, dodávej jim sílu, aby mohli překonat všechna utrpení, posilní jejich víru a potěš svým slovem v jejich zármutku.


22.05.2021 08:25:53

Uganda: Pastor zavražděn poté, co přivedl několik muslimů ke Kristu

Jiří N., Třinec

Pane posilni všechny křesťany v Ugandě a sešli jim svou ochranu


28.04.2021 18:15:32

Pákistán: Dvě křesťanské ošetřovatelky obviněny z rouhání

Tereza F., severní Čechy

Ať Bůh chrání obě sestry. Vyprošujme jim radost a pokoj do situace všech Pákistánských křesťanů!


22.03.2021 12:55:38

Alžírsko: Křesťané odsouzeni ke dvěma letům odnětí svobody

Luděk V., Liberec

Chvála ti Pane Ježíši, oslav se jméno tvé. "Přijď Království Tvé."


22.03.2021 12:37:38

Uganda: Pastorovy příbuzné znásilněny, členům společenství vyhrožováno

Luděk V., Liberec

Chválím tě Pane Ježíši a vyvyšuji tvoje jméno nad touhle situací. "Přijď Království Tvé."


14.03.2021 20:02:59

Nigérie: Leah Sharibu je zadržována již tři roky

Jiří P., Hradec Králové

Pane, Bože náš, přijdiž a zatřes tím žalářem tak, jako kdysi ve Filipis... věříme, že jest Tvá moc k tomu ještě i dnes...Amen!


10.03.2021 20:05:54

Súdán: Křesťanský vedoucí zbit kvůli nesouhlasu s vypálením modlitebny

roman d., ždár n.s

pomodlím se,a nejen dnes


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.