Modlitby za pronásledované křesťany

 

 

A tak, bratří, modlete se za nás,
aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí.

(2. Tesalonickým 3,1)

 


28.04.2021 18:15:32

Pákistán: Dvě křesťanské ošetřovatelky obviněny z rouhání

Tereza F., severní Čechy

Ať Bůh chrání obě sestry. Vyprošujme jim radost a pokoj do situace všech Pákistánských křesťanů!


22.03.2021 12:55:38

Alžírsko: Křesťané odsouzeni ke dvěma letům odnětí svobody

Luděk V., Liberec

Chvála ti Pane Ježíši, oslav se jméno tvé. "Přijď Království Tvé."


22.03.2021 12:37:38

Uganda: Pastorovy příbuzné znásilněny, členům společenství vyhrožováno

Luděk V., Liberec

Chválím tě Pane Ježíši a vyvyšuji tvoje jméno nad touhle situací. "Přijď Království Tvé."


14.03.2021 20:02:59

Nigérie: Leah Sharibu je zadržována již tři roky

Jiří P., Hradec Králové

Pane, Bože náš, přijdiž a zatřes tím žalářem tak, jako kdysi ve Filipis... věříme, že jest Tvá moc k tomu ještě i dnes...Amen!


10.03.2021 20:05:54

Súdán: Křesťanský vedoucí zbit kvůli nesouhlasu s vypálením modlitebny

roman d., ždár n.s

pomodlím se,a nejen dnes


30.01.2021 11:57:22

Uganda: Konvertitka přinucena vypít jed

Marie Zdislava

Slitovný Pane, ochraňuj prosím Summayu ve dne i v noci, na každém kroku, nedovol jejím příbuzným ani nikomu dalšímu aby jí znovu ublížil. Děkuji.


15.05.2020 10:28:24

Pákistán: Pastor zatčen na základě vykonstruovaného obvinění

Tereza F., Severní Čechy

Bůh buď milostiv jemu i všem křesťanům v Pákistánu.


 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

 

Poznámky

 

  • Modlitby přidávejte přímo k jednotlivým zprávám, tato stránka pouze zobrazuje jejich seznam.
  • Aktivně zapojit se mohou pouze registrovaní uživatelé, změnit přihlašovací/osobní údaje je možné zde.
  • Pro modlitby v angličtině můžete využít Persecuted Church Prayer Wall na stránkách kanadského Hlasu mučedníků.